ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σκουφά 66, Αθήνα
τηλ. 210 3387223, 210 3608615
email: law@aargyropoulos.gr